iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Bukowina moja miłość : język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku .- T. 2 : Słownik
Author/editor: Kazimierz Feleszko ; red. nauk. Ewa Rzetelska-Feleszko
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 2003
Pages: 304 s.
Note: Bibliogr., mapa
Languages: pol
Abstract: Słownik obejmuje około 3000 haseł: wyrazów odbiegających od polszczyzny ogólnej (o odmiennych właściwościach dystrybucyjnych, formach słowotwórczych, formach liczby lub rodzaju gramatycznego, wymowie), jednakowych z polszczyzną ogólną, regionalizmów o zasięgu użycia szerszym niż Bukowina. Materiał leksykalny został zebrany od przesiedleńców z Bukowiny do Polski, częściowo na Bukowinie oraz wyekscerpowany z listów, wspomnień, gazet i czasopism. Artykuł hasłowy zawiera leksem charakterystyczny dla polszczyzny bukowińskiej, jego znaczenie, w wielu przypadkach także użycie kontekstowe, pochodzenie (ukraińskie, niemieckie, rumuńskie) i warianty fonetyczne. Część słownikową poprzedzono przedmową merytoryczną oraz charakterystyką językową polszczyzny bukowińskiej autorstwa H. Krasowskiej. Załączono wykaz informatorów i aneks zawierający paralele leksykalne funkcjonujące w języku polskim, ukraińskim, rumuńskim i niemieckim. (Bi)
Author headings:
au. Feleszko, Kazimierz [Show]
rd. Rzetelska-Feleszko, Ewa [Show]
Keywords: -1945 r., Bukowina, dialekt, germanizm, historia języka, język polski, Karpaty (region), polszczyzna południowokresowa, regionalizm, rumunizm, słownictwo, słownik 1 (zbiór wyrazów ułożonych alfabetycznie), ukrainizm
Tags:
Classification:
8.2.6.4.1. Polish. Dictionaries [Show]
8.2.6.2. Polish. Dialectal lexicon [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
Personal subject heading:
Krasowska, Helena [Show]