iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.5. Sorb Group. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
MEŠKANK Timo: Aussagenstruktur im Sorbischen : Untersuchungen zur Syntax und Satzsemantik .- T. 1 .- Hamburg, 2009 Book [Show]
MEŠKANK Timo: Aussagenstruktur im Sorbischen : Untersuchungen zur Syntax und Satzsemantik .- T. 2 .- Hamburg, 2009 Book [Show]
ŚLIWA Teresa: Funkcja form czasownikowych w kształtowaniu relacji nadawca - odbiorca w piśmie "Łužiski Serb" (1885-1886) .- Lwiw, 2000 Book article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Funkcja perswazyjna języka w prasie polskiej i łużyckiej XIX wieku : wybrane zagadnienia .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Funkcje derywatów deminutywnych i augmentatywnych w piśmiennictwie górnołużyckim .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
FASKA Helmut: Die grammatische Kategorie des Numerus und der Ausdruck der Quantität im Sorbischen .- Wiesbaden, 2001 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Hornjoserbske pomjenowanja wótcneho kraja w słownikach a we wubranej literaturje .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2000 Journal article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Jaki obraz życia Łużyczan dają anonse i reklamy drukowane w prasie łużyckiej w XIX wieku .- "Zeszyty Łużyckie" 2009 Journal article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Językowa komunikacja perswazyjna w prasie górnołużyckiej z końca XIX i początku XX wieku : wybrane zagadnienia .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Językowe środki perswazyjne w tekście o Polakach opublikowanym w piśmie serbołużyckim w początku XX wieku .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 34 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]