iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Hornjoserbske pomjenowanja wótcneho kraja w słownikach a we wubranej literaturje
Author/editor: Ewa Siatkowska
Published in: Rozhlad : serbski kulturny časopis [Show]
Journal issue: 2000 Lětn. 50 čo. 4
Pages: 139-144
Languages: hsb
Abstract: Na zakładźe słownikow z 18. a 19. lětstotka a wubraneje serbskeje literartury 19. a 20. lětstotka přepytuje awtorka wužiwanje wotpowědnikow za wótcny kraj kaž domizna, wótčina a změny we woznamowej strukturje tutych słowow. (AP)
Author headings:
au. Siatkowska, Ewa [Show]
Keywords: 18-20 w., domizna, ekwiwalencja, język górnołużycki, język literacki, wótčina, wótcny kraj, zmiana znaczeniowa
Tags:
Classification:
7.6. Sorb Group. Lexicology [Show]
7.5. Sorb Group. Semantics. Pragmatics [Show]