iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.7. Russian. Language of an author

Description Type Actions
JÁSZAY László: A múltbeli cselekvések némely sajátos kifejezésmódja Turgenyev prózájában [Своеобразные формы выражения действий в прошлом в прозе Тургенева] .- Budapest, 1998 Book article [Show]
MAZUR-MIERZWA Lidia: Adekwatność przekładu a swoboda tłumaczenia .- "Kieleckie Studia Rusycystyczne" 1999 Journal article [Show]
KSIĄŻEK Elżbieta: Akty pożegnania w języku rosyjskim na przykładzie listów A. Czechowa do O. Knipper .- Katowice, 2003 Book article [Show]
ŁESIÓW Michał: Antroponimia stylistyczna w opowiadaniach "ukraińskich" Mikołaja Gogola .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2009 Journal article [Show]
ROJS Jurij: Avtorski frazeologizmi Mihaila A. Šolohova .- "Vestnik" 1998 Journal article [Show]
CIEŚLIŃSKA Wiesława: Borys Jarancew "W drodze do raju" : frazeologia w oryginale i w przekładzie .- Kraków, 1998 Book article [Show]
KSIĄŻEK Elżbieta: Cechy futuryzmu w kontekście przekładu : na materiale listów Włodzimierza Majakowskiego do Lili Brik .- Kraków, 1998 Book article [Show]
ROTUNDU Vasile, NICOARĂ Adriana: Concepţia despre limbă a lui Alexandru Soljeniţân [La conception linguistique d'Alexandre Solženitsyn] .- "Studii de slavistică [Études slavistiques]" 1996 Journal article [Show]
MOSSÓR Magdalena: Czy Rosjanin może pisać na Berdyczów? : transponowanie stałych związków frazeologicznych w polskich przekładach "Mistrza i Małgorzaty" Michaiła Bułhakowa .- "Slavia Orientalis" 2001 Journal article [Show]
PAPAJ Iwona: Elementy języka kobiecego w polskich przekładach utworów Iwana Turgieniewa .- Kraków, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 299 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (30) ]