iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.6. Bulgarian. Lexicology

Description Type Actions
KOSESKA-TOSZEWA Violetta, SATOŁA-STAŚKOWIAK Joanna, DUŠKIN Maksim: Polish-Bulgarian-Russian, Bulgarian-Polish-Russian or Russian-Bulgarian-Polish Dictionary? .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2012 Journal article [Show]
MICHOW Elżbieta: Polsko-bułgarskie związki leksykalne .- "Kieleckie Studia Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
VRINAT-NIKOLOV Marie: Pour un statut autonome des particules expressives du bulgare .- "Съпоставително езикознание = Сопоставительное языкознание = Contrastive Linguistics : списание на Софийския университет "Св. Климент Охридски"" 1998 Journal article [Show]
DIMITROVA Ludmila, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Presentation of the verbs in Bulgarian-Polish electronic dictionary .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2014 Journal article [Show]
KOWALSKA-IVANOVA Maria: Problemy przekładowe zaistniałe we wstępnej fazie prac nad bułgarsko-polskim słownikiem frazeologicznym .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
JORDANOV Stefan: Reflexions sur un toponyme bulgare de substrat d'origine Thrace : Linzipar .- "Балканско езикознание" 1997 Journal article [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: Sémantická motivace některých názvů pečiva ve slovanských jazycích .- Praha, 2000 Book article [Show]
PŘIKRYLOVÁ Milena: Slangová substantiva v makedonštině a v bulharštině .- Praha, 1999 Book article [Show]
MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Słowiańska terminologia techniczna na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim .- Łódź, 2014 Book [Show]
SZYMAŃSKI Tadeusz: Słownictwo bułgarskiego biznesmena z miasta Ruse w pierwszej połowie XIX w. .- Katowice, 2003 Book article [Show]
Displaying results 61-70 of 271 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (28) ]