iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Polsko-bułgarskie związki leksykalne
Author/editor: Elżbieta Michow
Published in: Kieleckie Studia Filologiczne [Show]
Journal issue: 1999 T. 13
Pages: 81-93
Languages: pol
Abstract: Autorka omawia zapożyczenia staro-cerkiewno-słowiańskie i bułgarskie w języku polskim oraz zapożyczenia z języka polskiego w ujęciu bułgarskich i polskich językoznawców. (HK)
Author headings:
au. Michow, Elżbieta [Show]
Keywords: język bułgarski, język polski, kontakty językowe, słownictwo, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
1.4. General part. Lexicology [Show]
3.1.6. Bulgarian. Lexicology [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
3.1.6.1. Bulgarian. History of lexicon [Show]
8.2.6.1. Polish. History of lexicon [Show]