iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 10.1. Slavic influence on other languages

Description Type Actions
LOCHNER VON HÜTTENBACH Fritz: Adaptionen im Namenschatz im etnisch-sprachlichen Grenzgebiet des Ostalpenraumes .- Białystok, 1999 Book article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Antroponimia Żydów białostockich jako zwierciadło kontaktów językowych i kulturowych .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2001 Journal article [Show]
SAWICKA Irena: Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas : Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu [Wprowadzenie do fonetyki arealnej (fonetyki geograficznej) : na przykładzie Europy południowo-wschodniej] .- Vilnius, 2007 Book [Show]
BILY Inge: Der "Atlas altsorbischer Ortsnamentypen" : zur Eindeutschung deanthroponymischer Ortsnamen mit einem zweigliedrigen slawischen Vollnamen .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2003 Journal article [Show]
JANSONE Ilga, STAFECKA Anna: "Atlas of the Baltic Languages" : plant names of Slavonic origin .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
GARŠVA Kazimieras: Baltų ir slavų kalbų rytinės sienos raida .- "Acta Baltico-Slavica" 2006 Journal article [Show]
MÜLLER Klaus: Bäume in Ortsnamen der Niederlausitz sowie angrenzender brandenburgischer Gebiete : zu Definition und Distribution der Arten und deren Bezeichnungen .- Bautzen, 2003 Book article [Show]
BENKŐ Loránd: Bors vezértől Borzsováig [От вождя Борш до топонима Боржова] .- Budapest, 1998 Book article [Show]
Brasławszczyzna : pamięć i współczesność .- T. 1 : Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców .- Warszawa, 2011 Book [Show]
MACUKONIENĖ Janina, MARKEVIČIENĖ Žaneta: Būdvardžių ypatumai Lenkijos lietuvių šnektose .- "Acta Baltico-Slavica" 2006 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 171 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (18) ]