iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Brasławszczyzna : pamięć i współczesność .- T. 1 : Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców
Author/editor: red. nauk. Elżbieta Smułkowa
Publication place: Warszawa
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego
Year: 2011
Pages: 656 s.
Note: CD
Languages: bel, pol
Author headings:
rd. Smułkowa, Elżbieta [Show]
Keywords: analiza socjolingwistyczna, Brasław (region), gwary staroobrzędowców, interferencja językowa, język białoruski, język litewski, język polski, kontakty językowe, konwergencja
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
10.1. Slavic influence on other languages [Show]
Inbound references:
Recenzja: TOLSTAJA Svetlana Michajlovna .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2012 [Show]
Recenzja: ZIELIŃSKA Anna .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 [Show]
Recenzja: GŁUSZKOWSKI Michał .- "Slavia Orientalis" 2012 [Show]
Recenzja: BARSZCZEWSKA Nina .- "Acta Albaruthenica" 2012 [Show]