iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Smułkowa
Given names: Elżbieta
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Smułkowa Elżbieta [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor SMUŁKOWA Elżbieta .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2016 [Recenzja pracy: KALETA Radosław: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa .- Warszawa, 2014] Journal article [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 [Recenzja pracy: CYCHUN Genadz': Выбраныя працы: беларусiстыка, славiстыка, арэальная лiнгвiстыка .- Miнск, 2012] Journal article [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta: Antonina Obrębska-Jabłońska (1901-1994) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta: Badania wielojęzyczności na Brasławszczyźnie (Białoruś) .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta: Badanie pograniczy językowych : uwagi metodologiczne .- Poznań, 2003 Book article [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta: Białorusko-polskie a białorusko-rosyjskie pogranicze językowe .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta: Białoruś i pogranicza : studia o języku i społeczeństwie .- Warszawa, 2002 Book [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta: Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś innego? .- Białystok, 2000 Book article [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta: Język jako przedmiot i czynnik integracji : casus bałto-słowiańskiego pogranicza językowego .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
autor SMUŁKOWA Elżbieta: Kształt współistnienia na polsko-białorusko-litewskim pograniczu językowym .- "Prace Filologiczne" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 25 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions
NOWOWIEJSKI Bogusław: W sprawie odmian języka polskiego na Białostocczyźnie .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2001 Journal article [Show]
MJAČKOŬSKAJA Nìna: Мовы і культыра Беларусі : нарысы .- Мінск, 2008 Book [Show]
CYCHUN Genadz': На лінгвістычным сумежжы .- "Acta Albaruthenica" 2005 Journal article [Show]