iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Būdvardžių ypatumai Lenkijos lietuvių šnektose
Author/editor: Janina Macukonienė, Žaneta Markevičienė
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2006 30
Pages: 533-540
Note: Streszcz.: eng
Languages: lit
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących dialektów litewskich z okolic Sejn i Puńska. Stwierdza, że częściej niż inne dialekty zachowują one rzeczownikowe końcówki przymiotników zamiast zaimkowych. Lepiej zachowane są także niektóre z form przypadka z rdzeniem -u. Jako cecha najwyraźniej odróżniająca te dialekty od głównego obszaru języka litewskiego wskazana została odmiana zaimków przymiotnych, w dużej mierze nieobecnych w dialektach wschodnich i południowych. (MF)
Author headings:
ws. Macukonienė, Janina [Show]
ws. Markevičienė, Žaneta [Show]
Keywords: deklinacja, dialekt, język litewski, Suwałki (region), wpływ językowy, zaimek
Tags:
Classification:
10.1. Slavic influence on other languages [Show]