iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Baltų ir slavų kalbų rytinės sienos raida
Author/editor: Kazimieras Garšva
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2006 30
Pages: 283-290
Note: Streszcz.: eng
Abstract: W artykule analizowane są nazwy miejscowe z terenu północnej Białorusi. Autor wyszczególnia pięć obszarów, według kryterium liczebności nazw litewskiego pochodzenia. Stwierdza relację pomiędzy odsetkiem litewskich nazw a odsetkiem ludności litewskiej na danym terenie. Za pomocą analizy etymologicznej odkrywa cechy charakterystyczne jej dialektu. Obecność litewskich nazwisk na badanym terytorium świadczy również o obecności języka litewskiego w dialekcie Vilniškiai w okresie od XVI do XIX w. (MF)
Author headings:
au. Garšva, Kazimieras [Show]
Keywords: 16-19 w., Białoruś, hydronim, język litewski, kontakty językowe, nazwa miejscowa, nazwisko, slawizm, wpływ językowy
Tags:
Classification:
10.1. Slavic influence on other languages [Show]