dr Zofia Rudnik-Karwatowa (kierownik)
dr Marcin Fastyn
dr Paweł Kowalski
mgr Jakub Banasiak
mgr Zenon Mikos

W Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej Instytutu Slawistyki PAN opracowywana jest bibliografia slawistyki językoznawczej. Efektem wieloletnich prac nad tym tematem była wydawana przez Instytut Slawistyki PAN od 1995 roku - wspólnie z Towarzystwem Naukowym Warszawskim - Bibliografia językoznawstwa slawistycznego obejmująca dane o pracach slawistycznych, publikowanych na całym świecie od 1992 roku. Edycję książkową bibliografii zamyka tom: Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1997, pod redakcją Zofii Rudnik-Karwatowej, opracowany przez Hannę Karpińską, Zofię Rudnik-Karwatową i Zenona Mikosa (opracowanie formalne), we współpracy ze slawistami z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych (Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2003, ss. 870, 7497 opisów bibliograficznych).

Projekt jest kontynuowany - przy wsparciu organizacyjnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - w postaci bibliograficznej bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw dostępnej w Internecie (www.isybislaw.ispan.waw.pl). W ramach tematu statutowego Instytutu Slawistyki PAN są opracowywane dane bibliograficzne polskiego językoznawstwa slawistycznego, obejmujące prace polskich i zagranicznych autorów opublikowane w Polsce oraz prace polskich autorów opublikowane za granicą.

Zespół CSIN prowadzi również prace nad metodologią nowoczesnych systemów informacji slawistycznej. Efektem tych prac jest m.in. Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego autorstwa Zofii Rudnik-Karwatowej i Hanny Karpińskiej (Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1999). W wyniku uaktualnienia i poszerzenia zakresu leksyki na podstawie tekstów reprezentatywnych dla bieżącej literatury przedmiotu i ich opisów dokumentacyjnych oraz na podstawie źródeł leksykograficznych w 2006 roku wydano wersję elektroniczną Słownika na płytach CD, obejmującą ponad 3000 słów kluczowych (wersja demo dostępna jest pod adresem www.ispan.waw.pl/cnis/slownik_slow_kluczowych.htm). Słownik stał się podstawą do rozbudowy słownictwa języka słów kluczowych stosowanego w systemie iSybislaw.  Zagadnienia informacji slawistycznej są prezentowane przez pracowników CSIN na międzynarodowych konferencjach i kongresach slawistów oraz w artykułach publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i w pracach zbiorowych (publikacje).

Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej współpracuje z Komisją Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze, Centrum Badawczym Lingwistyki Arealnej Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk w Skopju, Instytutem Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, Instytutem Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, Instytutem Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Instytutem Łużyckim w Budziszynie.