Bibliograficzna baza danych prezentuje nowoczesny system informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw, którego koncepcję przedstawiono na Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Krakowie w 1998 r. Projekt – instytucjonalnie związany z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – jest rozwijany we współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami slawistycznymi przy wsparciu organizacyjnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jego efekt stanowi ogólnodostępny system informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego zawierający obecnie zbiór informacyjny dotyczący prawie 20000 dokumentów.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny systemu iSybislaw obejmuje nie tylko językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, lecz także w mniejszym stopniu językoznawstwo teoretyczne i ogólne, relewantne dla slawistyki językoznawczej. System kieruje do różnego typu dokumentów, w których zawarte są informacje relewantne dla użytkowników: do wydawnictw zwartych (monografii, prac zbiorowych, słowników itp.), wydawnictw ciągłych (czasopism) i niesamoistnych (artykułów, recenzji i in.).

Zasięg geograficzny i językowy

W systemie iSybislaw dostępne są informacje o polskim i światowym językoznawstwie slawistycznym. Zasięg językowy systemu jest nieograniczony, wyznacza go język uwzględnionych w systemie dokumentów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego języka informacyjno-wyszukiwawczego możliwe jest wielojęzyczne wyszukiwanie w różnojęzycznym zbiorze informacyjno-wyszukiwawczym.

Zasięg chronologiczny

System informacyjno-wyszukiwawczy iSybislaw prezentuje dorobek naukowy językoznawstwa slawistycznego w okresie od 1992 r. do dnia dzisiejszego, największy jednak obecnie zbiór danych dotyczy lat 1997-2005.

Rejestrowane dane

Opisy bibliograficzne dokumentów są opracowywane z autopsji przez polskich i zagranicznych językoznawców slawistów, a następnie weryfikowane i redagowane w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej Instytutu Slawistyki PAN. Odpowiednia strukturalizacja zbioru wyszukiwawczego umożliwia użytkownikom dotarcie do potrzebnych informacji. W systemie iSybislaw rozbudowana jest struktura informacyjna rekordów (formalna i rzeczowa), uwzględniająca m.in. słowa kluczowe i klasyfikację, a także abstrakty i adnotacje (czasem w dwóch językach: języku obcym i polskim). Korzystanie z zasobów informacyjnych systemu iSybislaw ułatwia słownik słów kluczowych z zakresu językoznawstwa slawistycznego.

***

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.