iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Kulwicka-Kamińska
Given names: Joanna
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Kulwicka-Kamińska Joanna [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 [Recenzja pracy: TUREK Wacław Przemysław: Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie .- Kraków, 2001] Journal article [Show]
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga jeden, jedyny w Koranie i w Biblii .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 1998 Journal article [Show]
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Atrybutywne nominacje Boga : jeden, jedyny w polskich przekładach Biblii i Koranu .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Historia islamizmów w języku polskim .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 Journal article [Show]
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Islamizmy w systemie gramatyczno-leksykalnym polszczyzny : z historii procesów adaptacyjnych .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2002 Journal article [Show]
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Orientalizmy doby staropolskiej - adaptacja do języka polskiego .- Cz. 1 .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. Językoznawstwo" 2003 Journal article [Show]
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów : na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. Językoznawstwo" 2001 Journal article [Show]
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Z problematyki przekładu biblijnych i koranicznych nazw aniołów oraz innych istot duchowych .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2011 Journal article [Show]
autor KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Z problematyki przekładu biblijnych i koranicznych nazw świętych ksiąg : na podstawie piśmiennictwa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz polskich translacji Biblii i Koranu .- Warszawa, 2011 Book article [Show]
redaktor Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego : księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie .- Toruń, 2007 Book [Show]

Related documents

Description Type Actions