iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Zieniukowa
Given names: Jadwiga
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Zieniukowa Jadwiga [Show]
Pałkowska Jadwiga [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Tworzenie tekstów religijnych jako środek budowania prestiżu języka mniejszościowego : na przykładzie kaszubszczyzny .- Łódź, 2002 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Współczesne kazania dolnołużyckie : refleksje językoznawcy .- Łódź, 1997 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Wyrażanie kategorii ilości w kaszubszczyźnie w świetle prac Friedricha Lorentza : miary czasu .- Gdańsk, 2000 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Wyznaczniki kategorii czasu w górnołużyckim piśmie “Katolski Posoł” z XIX wieku .- Львiв ; Будишин, 2009 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Z badań nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX wieku : w związku z jubileuszem pięćdziesięciolecia Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie .- Львiв ; Будишин, 2005 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Z badań nad językiem na pograniczu Małopolski i Śląska : o rękopiśmiennym pamiętniku z Wilamowic z przełomu 19 i 20 wieku .- Łódź, 2002 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Z dziejów języka polskiego w Królewcu .- "Acta Baltico-Slavica" 2007 Journal article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Z problemów etnolingwistyki .- Katowice, 1998 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Z problemów komunikacji językowej w miasteczku Wilamowice w zachodniej Małopolsce .- Łódź, 1999 Book article [Show]
autor ZIENIUKOWA Jadwiga: Z problemów wartościowania i perswazji językowej w tekstach łużyckich : na podstawie dawnej prasy górnołużyckiej .- Katowice, 2002 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 60 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (6) ] [ Last >| (6) ]

Related documents

Description Type Actions
Bibliografia prac Profesor Jadwigi Zieniukowej za lata 1955-2001 .- Katowice, 2003 Book article [Show]
TREDER Jerzy: Kaszubszczyzna dawnych przekładów tekstów biblijnych .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Kaszubszczyzna w zainteresowaniach dialektologów .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
KLESZCZOWA Krystyna, SOBCZYKOWA Joanna: Nota biograficzna [Jadwigi Zieniukowej] .- Katowice, 2003 Book article [Show]
Śląskie studia lingwistyczne .- Katowice, 2003 Book [Show]
Z przeszłości polonistycznego językoznawstwa w Uniwersytecie Łódzkim .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 1999 Journal article [Show]