iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Маринестическая [Маринистическая] фразеология в славянских языках
Author/editor: Изабелла Дащинска
Published in: Współzależność języków słowiańskich : aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny .- Gdańsk, 1998 [Show]
Pages: 50-57
Languages: rus
Abstract: В русском и польском языках в сравнении с белорусским, украинским, болгарским, чешским и словацким. (HK)
Author headings:
au. Daszczyńska, Izabella [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), frazeologizm, język białoruski, język bułgarski, język czeski, język polski, język rosyjski, język słowacki, język ukraiński, opis konfrontatywny
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
3.1.6.5. Bulgarian. Phraseology [Show]
6.1.6.5. Czech. Phraseology [Show]
6.2.6.5. Slovak. Phraseology [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
9.3.6.5. Belorussian. Phraseology [Show]
9.4.6.5. Ukrainian. Phraseology [Show]