iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Współzależność języków słowiańskich : aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny
Author/editor: pod red. Janiny Bartoszewskiej i Marceliny Grabskiej
Publication place: Gdańsk
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Year: 1998
Pages: 296 s.
Languages: pol, rus
Author headings:
rd. Bartoszewska, Janina [Show]
rd. Grabska, Marcelina [Show]
Keywords: języki słowiańskie, kontakty językowe, opis konfrontatywny
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
Articles:
IWAN Krystyna: Działanie transferu międzyjęzykowego a rozumienie leksyki rosyjskiej w środowisku polskojęzycznym .- Gdańsk, 1998 [Show]
WALCZAK-SROCZYŃSKA Barbara: Jeszcze o rusycyzmach w "Dyaryuszu" Adama Kamieńskiego-Dłużyka .- Gdańsk, 1998 [Show]
CZAPIGA Zofia: O wyrazach polipredykatywnych w języku polskim i rosyjskim .- Gdańsk, 1998 [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: O wyrazach polskiego pochodzenia w języku bułgarskim .- Gdańsk, 1998 [Show]
WALCZAK Bogdan: Stosunki pokrewieństwa języków słowiańskich w ujęciu Witolda Mańczaka .- Gdańsk, 1998 [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Wpływy słowiańskie w nazewnictwie osobowym Żydów białostockich .- Gdańsk, 1998 [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Безэквивалентная фразеология в восточнославянских языках : на материале русского и украинскиго языков .- Gdańsk, 1998 [Show]
PATOCKA-SIGŁOWY Urszula: Вариантное произношение отдельных грамматических форм в русском языке .- Gdańsk, 1998 [Show]
DUBÌČINS'KIJ Volodimir Volodimirovič: Единый славянский словарь .- Gdańsk, 1998 [Show]
LAVRINENKO Alevtina: История и функционирование слов елей - olej в русском и польском языках .- Gdańsk, 1998 [Show]
DASZCZYŃSKA Izabella: Маринестическая [Маринистическая] фразеология в славянских языках .- Gdańsk, 1998 [Show]
POKROVS'KA Ol'ga Anatolìïvna: Некоторые грамматические аспекты формирования толкового этимологического словаря : на материале рыночной терминологии .- Gdańsk, 1998 [Show]
BARTOSZEWSKA Janina, JASZCZEWSKA Magdalena: Проблема твёрдости/мягкости согласных фонем в заимствованных словах в современном русском языке .- Gdańsk, 1998 [Show]
BOJAROVA Ljudmila Grigorìvna: Проблемы русско-украинской терминологии .- Gdańsk, 1998 [Show]
RÌZNIK Sergìj Michajlovič: Семантико-синтаксическая сочетаемость имен прилагательных с именами существительными в украинском и польском языках .- Gdańsk, 1998 [Show]
SIEKIERZYCKI Edward: Словообразовательная активность русских заимствований в польском языке .- Gdańsk, 1998 [Show]
KORZENIEWSKA-BERCZYŃSKA Joanna: Социополитическая парадигма тотальности-тоталитаризма в языковой картине мира россиян : на основе современной лексики .- Gdańsk, 1998 [Show]
GRABSKA Marcelina: Специфика адаптации заимствованных слов и их опознание поляками : фонетико-графический и морфологический уровни .- Gdańsk, 1998 [Show]
LIPOWSKA-KRUPSKA Barbara: Усвоение устойчивых словосочетаний в обучении русскому языку на продвинутом этапе .- Gdańsk, 1998 [Show]
KASPEROWICZ Barbara: Эволюционный характер языка на основе нарицательных имен существительных с суффиксом -изна в русском и польском языках .- Gdańsk, 1998 [Show]