iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Вариантное произношение отдельных грамматических форм в русском языке
Author/editor: Уршуля Патоцка
Published in: Współzależność języków słowiańskich : aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny .- Gdańsk, 1998 [Show]
Pages: 80-86
Languages: rus
Author headings:
au. Patocka-Sigłowy, Urszula [Show]
Keywords: artykulacja, forma gramatyczna, język rosyjski, ortoepia, wariant fonetyczny
Tags:
Classification:
9.2.1.1. Russian. Phonetics. Phonology [Show]