iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dewerbalne osobowe nomina subiecti z formantem -ač w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny
Author/editor: Michał Sajewicz
Published in: Acta Albaruthenica [Show]
Journal issue: 2003 T. 3
Pages: 120-133
Languages: pol
Abstract: W artykule opisano dewerbalne nazwy subiektów z formantem -ač w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny na tle innych gwar białoruskich, ukraińskich i polskich w porównaniu ze stanem w białoruskim, ukraińskim i polskim języku literackim. Autor ustala liczebność badanego typu słowotwórczego, opisuje wyodrębnione derywaty pod względem znaczenia leksykalnego z uwzględnieniem ich wartości emocjonalnej, a także analizuje relacje czasowe i aspektowe między derywatami a ich podstawami. (RK)
Author headings:
au. Sajewicz, Michał [Show]
Keywords: -ač, -ач, Białystok (region), derywat, formant słowotwórczy, gwara mieszana, język białoruski, język polski, język ukraiński, nomina subiecti, pogranicze językowe, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), wpływ językowy
Tags:
Classification:
9.3.3. Belorussian. Dialectology [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
9.3.1.3.1. Belorussian. Nominal formation [Show]
Inbound references:
Zobacz też: SAJEWICZ Michał: Deadiektywne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym - w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2005 [Show]