iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Deadiektywne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym - w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie
Author/editor: Michał Sajewicz
Published in: Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies [Show]
Journal issue: 2005 T. 53 z. 7
Pages: 161-176
Note: Bibliogr., streszcz.: rus
Languages: pol
Abstract: W artykule opisano 81 deadiektywnych nazw subiektów z formantem -ač w gwarach białoruskich 10 prawosławnych wsi położonych na terenie gminy Narewka. Odnotowano silne wpływy języka polskiego, znikome wpływy języka ukraińskiego na badane formy oraz dużą aktywność analizowanego typu słowotwórczego. (RK)
Author headings:
au. Sajewicz, Michał [Show]
Keywords: -ač, -ач, Białystok (region), derywat, formant słowotwórczy, gwara mieszana, język białoruski, nomina subiecti, pogranicze językowe, polonizm, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), ukrainizm, wpływ językowy
Tags:
Classification:
9.3.3. Belorussian. Dialectology [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
9.3.1.3.1. Belorussian. Nominal formation [Show]
Outbound references:
Zobacz też: SAJEWICZ Michał: Dewerbalne osobowe nomina subiecti z formantem -ač w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny .- "Acta Albaruthenica" 2003 [Show]