iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Charakter najnowszej warstwy zapożyczeń z języka polskiego w gwarach ukraińskich na obszarze Warmii i Mazur
Author/editor: Bogusława Czetyrba
Published in: Acta Polono-Ruthenica [Show]
Journal issue: 2005 T. 10
Pages: 173-180
Note: Streszcz.: eng, rus
Languages: pol
Abstract: Artykuł dotyczy zmian zachodzących w języku mieszkańców Warmii i Mazur pochodzenia ukraińskiego w przekroju różnych pokoleń. Warstwa leksykalna zebrana przez autorkę od pokolenia powyżej 60-letniego stała się punktem wyjścia do badania zaistniałych zmian strukturalno-semantycznych. Autorka koncentruje uwagę na dwóch grupach zapożyczeń: obojętnych dla gwary ukraińskiej cytatach, przytaczaniu czyichś lub swoich słów w języku polskim oraz nowym słownictwie - w podziale na: internacjonalizmy i kalki. (MP)
Author headings:
au. Czetyrba, Bogusława [Show]
Keywords: gwara, internacjonalizm, język polski, język ukraiński, kalka frazeologiczna, kalka semantyczna, kalka słowotwórcza, Mazury, słownictwo, Warmia, wpływ językowy, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
9.4.6.2. Ukrainian. Dialectal lexicon [Show]
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]