iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal

[Add to basket]

Title: Acta Polono-Ruthenica
Author/editor: red. Albert Bartoszewicz
Publication place: Olsztyn
Publisher: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Year: 1996 - 2005
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom 3 zawiera materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem "Aleksander Puszkin a Słowiańszczyzna", zorganizowanej przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej WSP w Olsztynie w dniach 10-11 lutego 1997 r. (JG)
Comments: Tom 2 (1997) pod red. B. Białokozowicza.
Tom 4 (1999) pod red. A. Bartoszewicza.
Tom 5 (2000) pod red. A. Bartoszewicza.
Od tomu 5 (2000) zmiana wydawcy: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Author headings:
rd. Bartoszewicz, Albert [Show]
rd. Białokozowicz, Bazyli [Show]
Keywords: polonistyka, rusycystyka, wydawnictwo periodyczne
Tags:
Classification:
1.6.2. Periodicals [Show]
Inbound references:
Recenzja: TWARANOWICZ Halina .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2002 [Show]
Recenzja: SIELICKI Franciszek, PAKSZYS Teresa .- Wrocław, 1998 [Show]
Recenzja: KORZENIEWSKA-BERCZYŃSKA Joanna .- "Opera Slavica = Slavistické rozhledy" 1998 [Show]
Recenzja: DOROSZKIEWICZ Maria .- Wrocław, 2003 [Show]
Recenzja: RUDZIEWICZ Irena .- "Przegląd Rusycystyczny" 2009 [Show]
Recenzja: KORPAŁA-KIRSZAK Ewa .- "Slavia Orientalis" 1998 [Show]
Recenzja: ŁUCZKÓW Iwona .- "Slavia Orientalis" 2000 [Show]
Recenzja: ŁUCZKÓW Iwona .- Wrocław, 1999 [Show]
Recenzja: RUDZIEWICZ Irena: Nowa seria wydawnicza w olsztyńskiej WSP .- "Przegląd Rusycystyczny" 1997 [Show]
Recenzja: RUDZIEWICZ Irena: Nowe tomy olsztyńskiej serii wydawniczej .- "Przegląd Rusycystyczny" 1999 [Show]
Recenzja: OSTAPČUK Oksana Aleksandrovna: Польша и Восточная Славия: диалог продолжается .- "Вестник Московского университета : научный журнал. Серия 9 : Филология" 2000 [Show]
Personal subject heading:
Puškin, Aleksandr Sergeevič [Show]
Issues:
1996 T. 1 [Show]
1997 T. 2 [Show]
1998 T. 3 [Show]
1999 T. 4 [Show]
2000 T. 5 [Show]
2004 T. 9 [Show]
2005 T. 10 [Show]