iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Питання сорабiстики = Prašenja sorabistiki
Author/editor: рeд. В. Моторний, Д. Шольце
Publication place: Львiв ; Будишин
Publisher: Львiвський нацiональний ун-т
Year: 2006
Pages: 318 s.
Languages: ukr, etc.
Abstract: Přednoški XI. sorabistiskeho seminara w Lwowje z l. 2005. (AP)
Author headings:
rd. Motornij, Volodimir Andrìjovič [Show]
rd. Scholze-Šołta, Dietrich [Show]
Keywords: 2005 r., języki łużyckie, Lwów, materiały konferencyjne, sorabistyka
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
7.1. Sorb Group. Modern literary language [Show]
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
Articles:
ZIENIUKOWA Jadwiga: Nazywanie "swoich", to jest Łużyczan, w piśmie "Katolski posoł" w XIX wieku .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Ogólnosłowiańskie tło dyskusji o dwu- lub jednojęzyczności Łużyczan .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
HOZYNA Susanne: Přisłowa w Bibliji - Biblija w přisłowach .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
KAULFÜRST Fabian: Sorabistiske dźěło Leonida Iwanowiča Rojzenzona (1920-1977) .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
ŚLIWA Teresa: Struktury pytajne w funkcji perswazyjnej : na podstawie języka dziewiętnastowiecznej prasy górnołużyckiej .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
WÖLKOWA Sonja: Актуальні тенденціï розвитку верхньолужицькоï литературноï мови .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
KUZNECOVA Irina Vladimirovna: Вагомий внесок до слов'янської фразеографії .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
KUZNECOVA Irina Vladimirovna: Верхнелужицкие устойчивые сравнения с персонажами Библии : на славянском фоне .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
ALBUL Ol'ga Ananìïvna: Вокатив у лужицьких мовах : перспективні напрямки досліджень .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
VINNIČENKO Svìtlana: До питання фразеологічної еквівалентності : на широкому фразеологічному матеріалі .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
ÌVČENKO Anatolìj Oleksandrovič: Зенон Кузеля : з історії української сорабістики .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
KRÌL' Michajlo: Маловідома сторінка польськоï сорабістики : неопублікований "Верхньолужицько-польський словник" Я.А. Заремби .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
ÌVČENKO Anatolìj Oleksandrovič: Образ коня у верхньолужицькій фразеології .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
ÌVČENKO Jaroslava: Образ чорта у верхньолужицькій та польській фразеології : етнолінгвістичний аспект .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
MOTORNIJ Oleksandr: Образи води та вогню у фразеології верхньолужицької мови .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
VUS Natalija: Про засоби вираження модальних категорій : на верхньолужицькому матеріалі .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
LAZOR Oksana Jaremìvna: Український переклад казки Є.-М. Чорнакец "Myška w mróčelach" .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
MOTORNIJ Oleksandr: Фразеологiя верхньолужицької мови з рослинним компонентом .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
ANTONJAK Božena Jurìïvna: Фразеосемантичне поле "смерть" у верхньолужицькій мові .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
LOBUR Nadìja Volodimirìvna: Функціонування філософської лексики у верхньолужицькій мові .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]