iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Struktury pytajne w funkcji perswazyjnej : na podstawie języka dziewiętnastowiecznej prasy górnołużyckiej
Author/editor: Teresa Śliwa
Published in: Питання сорабiстики = Prašenja sorabistiki .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
Pages: 197-206
Languages: pol
Abstract: Na materiale czasopism "Časopis Maćicy Serbskeje" i "Łužiski Serb". (EV)
Author headings:
au. Śliwa, Teresa [Show]
Keywords: 19 w. (druga połowa), "Časopis Maćicy Serbskeje", funkcja perswazyjna, język górnołużycki, język prasy, "Łužiski Serb", zdanie pytające
Tags:
Classification:
7.5. Sorb Group. Semantics. Pragmatics [Show]
7.1.6. Sorb Group. Stylistics [Show]