iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: До питання фразеологічної еквівалентності : на широкому фразеологічному матеріалі
Author/editor: Світлана Винниченко
Published in: Питання сорабiстики = Prašenja sorabistiki .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
Pages: 172-178
Languages: ukr
Abstract: У статті розглядаються поняття фразеологічної еквівалентності та способи подачі фразеологічних еквівалентів у словниках. (EV)
Author headings:
au. Vinničenko, Svìtlana [Show]
Keywords: ekwiwalencja międzyjęzykowa, frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), języki słowiańskie, leksykografia
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]