iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Фразеологiя верхньолужицької мови з рослинним компонентом
Author/editor: Олександр Моторний
Published in: Питання сорабiстики = Prašenja sorabistiki .- Львiв ; Будишин, 2006 [Show]
Pages: 153-159
Languages: ukr
Author headings:
au. Motornij, Oleksandr [Show]
Keywords: frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), język górnołużycki, językowy obraz świata, nazwy roślin, słownictwo
Tags:
Classification:
7.6.5. Sorb Group. Phraseology [Show]