iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Analiza semantyczna przezwisk staroobrzędowców z okolic Augustowa i Suwałk
Author/editor: Magdalena Ziółkowska
Published in: Acta Baltico-Slavica [Show]
Journal issue: 2011 35
Pages: 59-70
Note: Streszcz.: eng, rus
Languages: pol
Abstract: Analiza przezwisk stosowanych przez staroobrzędowców z rejonu Augustowa i Suwałk, posługujących się gwarą rosyjską. Autorka omawia brzmienie i pochodzenie form przyporządkowanych do przezwisk motywowanych apelatywami, przezwisk będących przeniesieniami cytatów i przezwisk motywowanych nazwami własnymi. Stwierdza, że badane antroponimy nieoficjalne wywodzą się od leksemów polskich, ogólnorosyjskich i gwarowych, niektóre występują w dwóch wariantach językowych. (Bi)
Author headings:
au. Ziółkowska, Magdalena [Show]
Keywords: antroponim, Augustów (region), bilingwizm, gwary staroobrzędowców, język polski, język rosyjski, przezwisko, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), Suwałki (region), wpływ językowy
Tags:
Classification:
9.2.7.1. Russian. Anthroponymy [Show]
9.2.6.2. Russian. Dialectal lexicon [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]