iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Manipulacja w języku
Author/editor: pod red. Piotra Krzyżanowskiego, Pawła Nowaka
Publication place: Lublin
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Year: 2004
Series:
"Czerwona Seria" Instytutu Filologii Polskiej UMCS ; 18 [Show]
Pages: 282 s.
Languages: pol
Author headings:
rd. Krzyżanowski, Piotr [Show]
rd. Nowak, Paweł [Show]
Keywords: język mediów, język polski, manipulacja językowa, perswazja językowa, pragmalingwistyka, propaganda językowa
Tags:
Classification:
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.6. Polish. Stylistics [Show]
Articles:
ŁOBODZIŃSKA Romana, PEISERT Maria: Antroponimia ekspresywna w Internecie .- Lublin, 2004 [Show]
OLEJNIK Katarzyna: Co wydarzyło się w Jugosławii w marcu 1999 roku? : językowy obraz konfliktu serbsko-albańskiego w tekstach prasy codziennej .- Lublin, 2004 [Show]
KITA Małgorzata: Czy można nie manipulować? : o audiowizualnej retoryce w dyskursie politycznym .- Lublin, 2004 [Show]
KARWATOWSKA Małgorzata: Dwa światy w gazetkach szkolnych : manipulacja czy perswazja? .- Lublin, 2004 [Show]
LASKOWSKA Elżbieta: Emotywizacja jako środek perswazji .- Lublin, 2004 [Show]
DYTMAN Agnieszka: Hasła pierwszomajowe a manipulacja odbiorcą .- Lublin, 2004 [Show]
WARCHALA Jacek: Horyzonty manipulacji : perswazja, manipulacja, interpretacja .- Lublin, 2004 [Show]
TOKARSKI Ryszard: Manipulacja to zniewalanie : a cóż począć z "urodzonymi w niewoli"? .- Lublin, 2004 [Show]
KRZYŻANOWSKI Piotr: Manipulacja w języku : manipulacja w tekście .- Lublin, 2004 [Show]
KUDRA Barbara, KUDRA Andrzej: Miedzy manipulacją a perswazją : o funkcjonowaniu antroponimów w tekście prasowym .- Lublin, 2004 [Show]
REJAKOWA Bożena: Myślę, czuję i chcę tego, co każe moda : o perswazyjności tekstów o modzie .- Lublin, 2004 [Show]
LEWICKI Andrzej Maria: Nagłówki w formie ustalonych związków wyrazowych jako narzędzie manipulacji .- Lublin, 2004 [Show]
NOWAK Paweł: Parafrazowanie - narzędzie manipulacji i perswazji .- Lublin, 2004 [Show]
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Propaganda, perswazja, manipulacja : próba uporządkowania pojęć .- Lublin, 2004 [Show]
KŁOSIŃSKA Katarzyna: Rola procesów nominacyjnych w tworzeniu opozycji "my" / "oni" w języku polityki po 1989 roku .- Lublin, 2004 [Show]
TRYSIŃSKA Magdalena: Sposób formułowania odpowiedzi przez polityków w dialogach prowadzonych w TVP .- Lublin, 2004 [Show]
AWDIEJEW Aleksy: Systemowe środki perswazji .- Lublin, 2004 [Show]
WOŹNIAKIEWICZ-DZIADOSZ Maria: Tekst literacki jako widowisko komunikacji zmanipulowanej .- Lublin, 2004 [Show]
MICHALEWSKI Kazimierz: Telewizyjna manipulacja zespolona .- Lublin, 2004 [Show]