iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003
Author/editor: [kom. red. Hanna Popowska-Taborska, Zofia Rudnik-Karwatowa, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. nacz.)]
Publication place: Warszawa
Publisher: Polska Akademia Nauk. Komitet Slowianoznawstwa
Year: 2002
Series:
Z Polskich Studiów Slawistycznych ; seria 10 [Show]
Pages: 292 s.
Languages: pol
Author headings:
rd. Popowska-Taborska, Hanna [Show]
rd. Rudnik-Karwatowa, Zofia [Show]
rd. Rusek, Jerzy [Show]
rd. Siatkowski, Janusz [Show]
Keywords: 2003 r., języki słowiańskie, Lublana, materiały konferencyjne, Międzynarodowy Kongres Slawistów
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1. General part [Show]
Articles:
KORYTKOWSKA Małgorzata: Cechy składniowe transform nominalnych w tekstach propagandowych : na podstawie bułgarskich i polskich tekstów z II poł. XX wieku .- Warszawa, 2002 [Show]
ZAWISŁAWSKA Magdalena: Czasowniki oznaczające percepcję wizualną w perspektywie porównawczej .- Warszawa, 2002 [Show]
MAŃCZAK Witold: Czemu obiad, słoweń. obed, ros. обед itd., ale obejść, słoweń. objesti, ros. объесть itd.? .- Warszawa, 2002 [Show]
GRYBOSIOWA Antonina: Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku : na materiale polskim .- Warszawa, 2002 [Show]
PAJDZIŃSKA Anna: Frazeologia w paradygmacie kognitywistycznym .- Warszawa, 2002 [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Język informacyjno-wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego : doświadczenia z realizacji projektu .- Warszawa, 2002 [Show]
FURDAL Antoni: Języki słowiańskie w warunkach wielokulturowości .- Warszawa, 2002 [Show]
WYDERKA Bogusław: Językowe subregiony Śląska .- Warszawa, 2002 [Show]
OSTROMĘCKA-FRĄCZAK Bożena: Kontynuanty prasłowiańskich prefiksów czasownikowych *vy- i *iz- w językach słowiańskich .- Warszawa, 2002 [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Kwantyfikacja czasu, aspektu, czy czasu i aspektu? .- Warszawa, 2002 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Leksykalne innowacje w różnych kategoriach nazw własnych .- Warszawa, 2002 [Show]
LUBAŚ Władysław: Najnowsza sytuacja języków południowosłowiańskich w oczach polskich slawistów .- Warszawa, 2002 [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Nowe typy derywacji słowotwórczej w ujęciu słowacko-polskim .- Warszawa, 2002 [Show]
ZIELIŃSKA Anna: O łączeniu metod socjolingwistycznych i dialektologicznych w badaniach języka polskiego na Litwie i Białorusi .- Warszawa, 2002 [Show]
KAROLAK Stanisław: O założeniach programu składni porównawczej języków słowiańskich II połowy XX wieku .- Warszawa, 2002 [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa : kognitywna interpretacja znaczenia derywatu .- Warszawa, 2002 [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Perspektywy leksykalnych badań porównawczych w oparciu o paralelny tekst .- Warszawa, 2002 [Show]
REJAKOWA Bożena: Podobieństwo tekstów o modzie : na materiale polskim, czeskim i słowackim .- Warszawa, 2002 [Show]
GAJDA Stanisław: Porównanie systemów stylowych współczesnych języków słowiańskich .- Warszawa, 2002 [Show]
BORYŚ Wiesław, POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Potrzeby i metody opracowywania słowników etymologicznych małych słowiańskich obszarów językowych .- Warszawa, 2002 [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Pożyczki obce w materiałach "Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego" .- Warszawa, 2002 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Problem szkół onomastycznych w krajach słowiańskich .- Warszawa, 2002 [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Słowiańsko-romańskie paralele fonetyczne .- Warszawa, 2002 [Show]
RUSEK Jerzy: Słownik bałkanizmów w językach południowosłowiańskich .- Warszawa, 2002 [Show]
OKONIOWA Joanna: Stan badań i perspektywy prac leksykograficznych nad językiem polskiego Podhala .- Warszawa, 2002 [Show]
BALOWSKI Mieczysław: Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji .- Warszawa, 2002 [Show]
WALCZAK Bogdan: Uwagi o nowych metodach badań nad etnogenezą Słowian .- Warszawa, 2002 [Show]
ŁAZIŃSKI Marek: Uwarunkowania stylistyczne użycia aspektu czasownika .- Warszawa, 2002 [Show]
GROCHOWSKI Maciej: Właściwości linearne partykuł modalnych a struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzenia .- Warszawa, 2002 [Show]
GREŃ Zbigniew: Wpływ identyfikacji etnicznej i regionalnej na sytuację komunikacyjną w wielokodowych społecznościach pogranicza : na przykładzie Śląska Cieszyńskiego .- Warszawa, 2002 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Zagadnienie liturgii mszalnej arcybiskupa Metodego .- Warszawa, 2002 [Show]
RIEGER Janusz: Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości : na przykładzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich w Polsce .- Warszawa, 2002 [Show]
KLESZCZ Krzysztof: Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich .- Warszawa, 2002 [Show]