iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Rusek
Given names: Jerzy
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Rusek Jerzy [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor RUSEK Jerzy: Aspekt słowotwórczy w dyskusjach nad zróżnicowaniem języka prasłowiańskiego : w ujęciu Franciszka Sławskiego i jego uczniów .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
autor RUSEK Jerzy: Bułgarskie nazwy ciężarnej na tle słowiańskim .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
autor RUSEK Jerzy: Dokonania slawistyczne Alfreda Zaręby .- Kraków, 1999 Book article [Show]
autor RUSEK Jerzy: Dzieje nazw zawodów w językach słowiańskich .- Warszawa, 1996 Book [Show]
autor RUSEK Jerzy: Franciszek Sławski (1916-2001) .- "Pamiętnik Słowiański : czasopismo naukowe poświęcone słowianoznawstwu" 2000 Journal article [Show]
autor RUSEK Jerzy: Franciszek Sławski jako slawista .- Kraków, 2002 Book article [Show]
autor RUSEK Jerzy: Jiří Polívka .- Praha, 1998 Book article [Show]
autor RUSEK Jerzy: Ludo-mlado, ludi-mladi .- Katowice, 1999 Book article [Show]
autor RUSEK Jerzy: Mieczysław Małecki a Macedonia .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
autor RUSEK Jerzy: Mieczysław Małecki jako badacz dialektów serbsko-chorwackich w świetle korespondencji z Kazimierzem Nitschem .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2006 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 41 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (2) ] [ Last >| (5) ]

Related documents

Description Type Actions
RUSEK Zbigniew: In memoriam : Prof. dr hab. Jerzy Rusek (9th October 1930-15th February 2005) .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
SOLAK Elżbieta: Prof. dr hab. Jerzy Rusek : 1930–2015 .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2015 Journal article [Show]
Научните приноси на проф. д-р Йежи Русек .- "Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Филология " 1999 Journal article [Show]
BIOLČEV Bojan: Професор д-р Йежи Русек - доктор хонорис кауза на Софийския университет .- "Българска реч" 1999 Journal article [Show]
Съкровиште словесьное : studia slawistyczne ofiarowane Profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny .- Kraków, 2000 Book [Show]