iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowo, tekst, czas : materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Szczecin, 8-9 czerwca 2000 r.
Author/editor: pod red. Michaiła Aleksiejenki
Publication place: Szczecin
Publisher: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Year: 2001
Pages: 370 s.
Languages: pol, rus
Abstract: Organizator konferencji: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód". (TŚ)
Author headings:
rd. Aleksêênko, Michajlo Andrìjovič [Show]
Keywords: 2000 r., język polski, język rosyjski, materiały konferencyjne, przekład 1 (procedura lingwistyczna), przekład 2 (rezultat), słownictwo, Szczecin, tekst 1 (całościowy komunikat)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
Articles:
KOCZUR Klaudia: Formy adresatywne w polskich przekładach powieści Jarosława Haška "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války" .- Szczecin, 2001 [Show]
GRABSKA Marcelina: Ja-koncepcja, czyli leksykalny autoportret mężczyzny .- Szczecin, 2001 [Show]
PSTYGA Alicja: Kodyfikacja współczesnych słowianskich standardów językowych a problemy przekładu .- Szczecin, 2001 [Show]
SPAGIŃSKA-PRUSZAK Agnieszka: Komponent animalistyczny we frazeologizmach języka polskiego, rosyjskiego i chorwackiego .- Szczecin, 2001 [Show]
RYCIELSKA Beata: Metaforyczny obraz świata w powieści Wasilija Aksionowa "Kollegi" i w jej przekładzie na język polski .- Szczecin, 2001 [Show]
BORYS Iwona: Nazwy własne jako obiekt tłumacza .- Szczecin, 2001 [Show]
BASAJ Mieczysław: O konfrontacji i ekwiwalencji przekładowej .- Cz. 2 .- Szczecin, 2001 [Show]
MITURSKA-BOJANOWSKA Jolanta: O niektórych derywatach paradygmatycznych odczasownikowych w języku rosyjskim i polskim .- Szczecin, 2001 [Show]
MAZUR-MIERZWA Lidia: O wierności tłumaczenia z języków bliskopokrewnych .- Szczecin, 2001 [Show]
TARSA Jadwiga: Problematyka przekładu skrzydlatych słów .- Szczecin, 2001 [Show]
RODZIEWICZ Barbara: Rzeczowniki złożone z komponentem obcojęzycznym w języku rosyjskim, polskim i niemieckim lat 80 i 90 XX wieku .- Szczecin, 2001 [Show]
MALINOWSKA Bogumiła: Specyfika przekładu współczesnych tekstów rosyjskich o tematyce ekonomicznej .- Szczecin, 2001 [Show]
MIETŁA Joanna: Transfer językowy polsko-czeski - wybrane zagadnienia .- Szczecin, 2001 [Show]
DŁUGOSZ Kazimierz: Współczesne polsko-rosyjskie antroponimy hybrydalne .- Szczecin, 2001 [Show]
ZINKIEWICZ-TOMANEK Bożena: Z badań nad współczesnym językiem ukraińskim : norma i uzus w zakresie morfologii rzeczownika .- Szczecin, 2001 [Show]
KURATCZYK Magdalena: Z problemów ideografii dwujęzycznej .- Szczecin, 2001 [Show]
KOMOROWSKA Ewa: Zagadnienie 'dorzucenia' : na materiale języka polskiego .- Szczecin, 2001 [Show]
WRZESIŃSKI Arkadiusz: Zwroty grzecznościowe z formami Du i Sie w języku niemieckim oraz ich polskie odpowiedniki jako istotne elementy komunikacji językowej w życiu codziennym .- Szczecin, 2001 [Show]
BONDALETOV Vasilij Danilovič: Арготическое слово и его перевод (семантизация) средствами литературного языка .- Szczecin, 2001 [Show]
DOLGOV Jurij S.: Валентность и валентностнaя грамматика .- Szczecin, 2001 [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Диалингвальный фразеологический параллелизм и проблемы перевода на родственный язык .- Szczecin, 2001 [Show]
KORJAKOVCEVA Elena Ivanovna: Заимствование как средство обогащения словообразовательной систeмы русского языка .- Szczecin, 2001 [Show]
MÜLLER Oskar: Заметки о лексикографической стилистке в русских словарях .- Szczecin, 2001 [Show]
PIOTROWSKA Monika: Из наблюдений над русской наркотической лексикой : имена существитeльные .- Szczecin, 2001 [Show]
KANTORCZYK Urszula: Изменения в русском языке - развитие или порча? .- Szczecin, 2001 [Show]
ZMARZER Wanda: К вопросу о переводимости пословиц .- Szczecin, 2001 [Show]
LEVČENKO Olena Petrìvna: Концептуалiзацiя і символіка у фразеології .- Szczecin, 2001 [Show]
GIERCZYŃSKA Danuta: Лингвистические и литературоведческиe аспекты перевода русской "деревенской" прозы на польский язык .- Szczecin, 2001 [Show]
MOKIENKO Valerij Michajlovič: Метод окружения и диахронический анализ фразеологии .- Szczecin, 2001 [Show]
ŻUREK Maria: Новая жизнь слова .- Szczecin, 2001 [Show]
CYBOVA Irina Aleksandrovna: О способах передачи бeзэквивалентной французской лекcики на русский язык .- Szczecin, 2001 [Show]
LISOWSKA Grażyna: Полимотивированне лекcемы в современном русском языке .- Szczecin, 2001 [Show]
LUKSZYN Jurij: Пословица как текст в модели перевода .- Szczecin, 2001 [Show]
MACJUK Galina Petrìvna: Про одну з тенденцій розвитку грaматичної теорії в першій половині XIX ст. .- Szczecin, 2001 [Show]
BYKOV Vladimir V.: Проблемы эквивалентов в художественном переводе .- Szczecin, 2001 [Show]
BOBRAN Marian: Синтаксическое эмфатическое наклонение .- Szczecin, 2001 [Show]
BUDNIAK Danuta: Слово і розуміння в контексті культури слов'янських мов .- Szczecin, 2001 [Show]
MIRONJUK Leontìj Fedorovič: Специфика перевода в кругу родственных языков .- Szczecin, 2001 [Show]