iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowo, tekst, czas : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej : Szczecin, 4-5 czerwca 1996
Author/editor: pod red. Michaiła Aleksiejenki
Publication place: Szczecin
Publisher: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Year: 1996
Pages: 347 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Aleksêênko, Michajlo Andrìjovič [Show]
Keywords: 1996 r., frazeologia 1 (zbiór frazeologizmów), język literacki, język polski, język rosyjski, język ukraiński, materiały konferencyjne, opis konfrontatywny, przekład 1 (procedura lingwistyczna), słownictwo, Szczecin, tekst 1 (całościowy komunikat)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
Articles:
BOLEK Anna: Leksyka operacji rozliczeniowych w szesnastowiecznych "Rozmówkach rosyjsko-niemieckich" T. Schrouego .- Szczecin, 1996 [Show]
URBANEK Dorota: "Mistrz i Małgorzata" według Andrzeja Drawicza czyli o konsekwencjach tłumaczenia dosłownego .- Szczecin, 1996 [Show]
KURATCZYK Magdalena: Nominacje złożone jako przejaw intelektualizacji języka : na materiale rosyjskim i polskim .- Szczecin, 1996 [Show]
CZAPIGA Zofia: O pewnej funkcji składniowej bezokolicznika przyczasownikowego w języku polskim i rosyjskim .- Szczecin, 1996 [Show]
ZINKIEWICZ-TOMANEK Bożena: O wariantach form biernika rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego : na materiale współczesnego języka ukraińskiego .- Szczecin, 1996 [Show]
BUDNIAK Danuta: Polonizmy w ukraińskich frazeologizmach .- Szczecin, 1996 [Show]
KOMOROWSKA Ewa: Pragmatyczne funkcje modalne w "dopowiedzeniach" : na materiale języka polskiego i języka rosyjskiego .- Szczecin, 1996 [Show]
DASZCZYŃSKA Izabella: Współczesna rosyjska frazeologia biesiadna i pijacka .- Szczecin, 1996 [Show]
KOČAN Ìrina Mikolaïvna: Аналітични конструкції в механічній термінології української мови .- Szczecin, 1996 [Show]
NOVOŽENOVA Zoja: Глагольные предложения в разговорной речи .- Szczecin, 1996 [Show]
LAVRINENKO Alevtina: Забытые слова в русском языке : в сопоставлении с современным польским .- Szczecin, 1996 [Show]
DZIADOSZ Dorota: Информативность внутренней формы эмоционально окрашенных слов : на примере польских и русских существительных, характеризующих человека .- Szczecin, 1996 [Show]
MACJUK Galina Petrìvna: К вопросу об интеллектуализации современного украинского литературного языка .- Szczecin, 1996 [Show]
BARTOSZEWSKA Janina: Корреляция согласных фонем по твердости/мягкости в русском и польском языках .- Szczecin, 1996 [Show]
LEVČENKO Olena Petrìvna: Національно-маркована лексика як компонент фразеологічних одиниць .- Szczecin, 1996 [Show]
RODZIEWICZ Barbara: Некоторые проблемы соотносительности устойчивых глагольно-именных словосочетаний в русском и немецком языках .- Szczecin, 1996 [Show]
LISOWSKA Grażyna: Новая русская лексика в словообразовательном аспекте : на материале заимствованных имен существительных .- Szczecin, 1996 [Show]
BURKHANOV Igor: О единицах в учебном идеографическом словаре .- Szczecin, 1996 [Show]
KONOPIELKO Bronisława: О профессиональной компетенции переводчика .- Szczecin, 1996 [Show]
KULÌŠ Žasmìna Valentinìvna: Общее и различное в фразеологических фондах современных русского и украинского языков .- Szczecin, 1996 [Show]
MICHAJLIŠIN Bogdan Pavlovič: Природа та особливости складених термінив .- Szczecin, 1996 [Show]
BÌLOVUS Galina Grigorìvna: Про способи відтворення фразеологізмів в українських перекладах російскомовних повистей Т.Г. Шевченка .- Szczecin, 1996 [Show]
MÜLLER Oskar: Русский ассоциативный словарь Ю.Н. Караулова и соавторов : общая характеристика и вопросы интерпретации .- Szczecin, 1996 [Show]
FEDOSJUK Michail Jur'evič: Русское слово в английском тексте : о языке романа Энтони Берджеса "Заводной апельсин" .- Szczecin, 1996 [Show]
RYCIELSKA Beata: Семантическая деривация - перспективы конфронтативного исследования .- Szczecin, 1996 [Show]
ARCHANGEL'S'KA Alla Mstislavìvna: Системні відношення компонентів фразеологічних одиниц в українській та російській мовах .- Szczecin, 1996 [Show]
MJAKIŠEV Vladimir Pavlovič: Слова - "путешественники" или к истории становления заимствований в русском языке .- Szczecin, 1996 [Show]
TIMOŠUK Elena P.: Слово в составной анатомической номинации .- Szczecin, 1996 [Show]
KANTORCZYK Urszula: Структура и языковое оформление устной научной речи .- Szczecin, 1996 [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Типы фразеологической номинации в современном русском языке .- Szczecin, 1996 [Show]
GRIGORUK Svìtlana Ìllìvna: Уникальные колоризмы в поэтическом тексте Державина .- Szczecin, 1996 [Show]
NEKRASOVA Valentina S.: Фразеологизмы с компонентом не в русском и украинском языках .- Szczecin, 1996 [Show]
LEJČIK Vladimir Moiseevič: Фразеологическая норма публицистического стиля .- Szczecin, 1996 [Show]
KORZENIEWSKA-BERCZYŃSKA Joanna: Функции советских стереотипов в современном публицистическом тексте : проблемы восприятия и перевода .- Szczecin, 1996 [Show]
PROKOPČUK Oleksìj: Функционирование сложноподчиненного предложения в тексте .- Szczecin, 1996 [Show]
SIEKIERZYCKI Edward: Центр и периферия в лексике и фразеологии .- Szczecin, 1996 [Show]
MICHAJLOVA Ol'ga Alekseevna: Чужое слово в русской разговорной речи .- Szczecin, 1996 [Show]
VEPREVA Irina Trofimovna: Экономическая лексика в языковой рефлексии посттоталитарного общества .- Szczecin, 1996 [Show]