iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny .- T. 6 : Materiały VIII Kolokwium Językoznawczego : Kręgiel koło Koronowa, 14-15 września 1998 r.
Author/editor: pod red. Mirosławy Białoskórskiej
Publication place: Szczecin
Publisher: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Year: 2000
Series:
Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ; nr 43 [Show]
Pages: 339 s.
Languages: pol
Author headings:
rd. Białoskórska, Mirosława [Show]
Keywords: 1998 r., diachronia, język polski, Kręgiel koło Koronowa, materiały konferencyjne, synchronia
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
8.2.1. Polish. Modern literary language [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
Inbound references:
Recenzja: DUDA Henryk .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 [Show]
Articles:
SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta: Anglicyzmy w "Dykcjonarzu" Michała Amszejewicza .- Szczecin, 2000 [Show]
HABRAJSKA Grażyna: Dziedzictwo historyczne w gramatyce funkcjonalnej języka polskiego .- Szczecin, 2000 [Show]
FITERNICKA-GORZKO Magdalena: Emocje w językowym obrazie świata prasy szczecińskiej .- Szczecin, 2000 [Show]
SZEWCZYK Łucja Maria: Funkcje nazw własnych w "Moralności Pani Dulskiej" .- Szczecin, 2000 [Show]
SOPOLIŃSKA Lucyna: Funkcje partykuł też, także, również w języku mówionym .- Szczecin, 2000 [Show]
ŚWIĘCICKA Małgorzata: Literacka kreacja rozmów uczniowskich w szkole .- Szczecin, 2000 [Show]
LASKOWSKA Elżbieta: Między językoznawstwem a praktyką słowa .- Szczecin, 2000 [Show]
MIKOŁAJCZAK Stanisław: Narody świata we współczesnej polskiej leksyce apelatywnej .- Szczecin, 2000 [Show]
MARIAK Leonarda: Nazwy własne w funkcji perswazyjnej na materiale tajnych tekstów prasowych z okresu powstania styczniowego (1861-1863) .- Szczecin, 2000 [Show]
BAJDA Anna: Niektóre sposoby zdobywania pieniędzy w polskiej i angielskiej frazeologii .- Szczecin, 2000 [Show]
WALCZAK Bogdan: Nowy Sienkiewicz? : uwagi o języku powieści Andrzeja Stojowskiego "W ręku Boga" .- Szczecin, 2000 [Show]
WOJDAK Piotr: Onomazjologiczna charakterystyka zapożyczeń niemieckich w slangu uczniowskim na podstawie klasyfikacji A. Markowskiego .- Szczecin, 2000 [Show]
BENENOWSKA Iwona: Orzeczenia syntetyczne wyrażające działanie w celu spowodowania bólu fizycznego .- Szczecin, 2000 [Show]
BODZON Joanna: Pole łączliwości leksemu walka w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza .- Szczecin, 2000 [Show]
SZCZAUS Agnieszka: Semantyczne dublety słowotwórcze w języku Adama Mickiewicza : rzeczowniki .- Szczecin, 2000 [Show]
KACZMAREK Katarzyna: Słownictwo literaturoznawcze w utworach Adama Mickiewicza .- Szczecin, 2000 [Show]
KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława: Sposoby wartościowania płci we fraszkach Wacława Potockiego .- Szczecin, 2000 [Show]
WOJTAK Maria: Stylistyka modlitwy wotywnej - rekonesans .- Szczecin, 2000 [Show]
ZGRZYWA Jan: Stylizacja na mowę dziecka w dwóch wierszach Wisławy Szymborskiej "Pierwsza fotografia Hitlera" i "Spacer wskrzeszonego" .- Szczecin, 2000 [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: "Swój" i "obcy" w przysłowiach i frazeologizmach narodów słowiańskich .- Szczecin, 2000 [Show]
SIEROCIUK Jerzy: Z historii skrótów w polszczyźnie : skróty drugiej połowy XVIII wieku : rekonesans badawczy .- Szczecin, 2000 [Show]