iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2010
Issue R. 59 nr 2
Articles:
PÈN Dmitrij Baochuanovič [Recenzja pracy: Материалы докладов международной научно-практической конференции "Вторые севастопольские кирилло-мефодиевские чтения" .- Севастополь, 2008] [Show]
GREK-PABISOWA Iryda, OSTRÓWKA Małgorzata, BIESIADOWSKA Beata: Mniejszość polska i jej język na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN : Warszawa, 22 lutego 2010 r. [Show]
KOŁODYŃSKA Tatiana: Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich [Show]
RADÜNZEL Claudia: Языковые средства реализации концепта 'Лидер' в русском, украинском и беларусском языках [Show]