iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich
Author/editor: Tatiana Kołodyńska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2010 R. 59 nr 2
Pages: 253-265
Languages: pol
Abstract: Autorka analizuje pod względem formalno-semantycznym wybrane derywaty rzeczownikowe funkcjonujące w ukraińskich gwarach nadsańskich na terenie Polski. Materiał pochodzi od najstarszych i młodszych reprezentantów gwary, zamieszkujących trzy wsie (Gaje, Chotyniec, Kalników) w województwie podkarpackim, został wyekscerpowany z luźnych wypowiedzi informatorów oraz autorskiego kwestionariusza. Analiza wskazuje, że podobnie jak w innych gwarach wschodniosłowiańskich z terenu Polski i Ukrainy, również w gwarach nadsańskich dominuje derywacja sufiksalna. (MF)
Author headings:
au. Kołodyńska, Tatiana [Show]
Keywords: derywacja, derywacja słowotwórcza, gwary nadsańskie, język ukraiński, Podkarpacie, rzeczownik, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów)
Tags:
Classification:
9.4.3. Ukrainian. Dialectology [Show]
9.4.1.3.1. Ukrainian. Nominal formation [Show]