iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Mniejszość polska i jej język na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym
Author/editor: Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2010 R. 59 nr 2
Pages: 215-227
Note: Tab., streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Autorki analizują materiały pochodzące z badań terenowych przeprowadzonych w 1927 w powiecie osipowickim przez Cz. Dąbrowskiego oraz leksykę północnokresową zawartą w powieści F. Czarnyszewicza "Nadberezyńcy" z 1942 r. Podany został opis mowy potocznej ludności miejskiej oraz gwar drobnoszlacheckiej i chłopskiej późnego osadnictwa. Niemożliwe ze względu na brak źródeł okazało się ustalenie cech mowy dawnej ludności wiejskiej. W warstwie leksykalnej stwierdzono znaczną liczbę rusycyzmów i białorutenizmów, nieznaczną ilość lituanizmów, a także brak sowietyzmów, charakterystycznych dla ówczesnego języka pisanego. Analizowane materiały pozwalają na zaklasyfikowanie języka mówionego ludności polskiej na Białorusi w okresie międzywojennym do polszczyzny północnokresowej. (MF)
Author headings:
ws. Grek-Pabisowa, Iryda [Show]
ws. Ostrówka, Małgorzata [Show]
ws. Biesiadowska, Beata [Show]
Keywords: 1918-1939 r., Białoruś, historia języka, język polski, język potoczny, polszczyzna północnokresowa, ZSRR
Tags:
Classification:
8.2.2. Polish. History of language [Show]
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
Personal subject heading:
Dombrowski, Czesław [Show]
Czarnyszewicz, Florian [Show]