iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Языковые средства реализации концепта 'Лидер' в русском, украинском и беларусском языках
Author/editor: Claudia Radünzel
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2010 R. 59 nr 2
Pages: 229-251
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: В статье рассматриваются языковые средства, c помощью которых выражается концепт 'Лидера' в восточнославянских языках. Автор приводит дефиницию этого концепта и обращает внимание, что ограничается только к названиям мужских лиц. Основой для исследования являются данные из толковых и двуязычных словарей. Анализируется 6 семантических групп. Подчеркивается, что кроме исконно славянских слов, используются также слова взятые из английского, немецкого и французского языков. (MF)
Abstract 2: W artykule analizowane są środki językowe, za pomocą których jest wyrażany koncept 'Lidera' w językach wschodniosłowiańskich. Autorka przytacza definicję tego konceptu i zwraca uwagę, że w badaniu ogranicza się jedynie do nazw osób płci męskiej. Podstawę materiałową stanowią dane ze słowników objaśnieniowych i dwujęzycznych. Analizie poddane zostało 6 grup semantycznych. Zwrócono uwagę, że oprócz rdzennie słowiańskich wyrazów, wykorzystywane są także zapożyczenia z angielskiego, niemieckiego i francuskiego. (MF)
Author headings:
au. Radünzel, Claudia [Show]
Keywords: język białoruski, język rosyjski, język ukraiński, koncept 1 (kognitywna kategoria semantyczna), zapożyczenie 2 (rezultat), 'лидер'
Tags:
Classification:
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.3.5. Belorussian. Semantics. Pragmatics [Show]
9.4.5. Ukrainian. Semantics. Pragmatics [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]