iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics .- Lublin, 1997 - 2017 [Show]
Year 2003
Issue T. 51 z. 6
Articles:
KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława [Recenzja pracy: BIAŁOSKÓRSKA Mirosława: Mickiewiczowskie peryfrazy .- Szczecin, 2002] [Show]
MAKARSKI Władysław [Recenzja pracy: DOMACIUK Izabela: Nazwy własne w prozie Stanisława Lema .- Lublin, 2003] [Show]
MALEC Tadeusz [Recenzja pracy: PELCOWA Halina: Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny .- Lublin, 2001] [Show]
KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława: Fleksja w strukturze i ewolucji języka jako przedmiot badań językoznawczych [Show]
WIECZOREK Marzena: Leksyka zwierzęca w poezji ks. Jana Twardowskiego [Show]
MATUSZCZYK Bożena: O definicjach słownikowych w "Słowniku języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego [Show]
SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN Magdalena: O semantycznej ekwiwalencji przysłów [Show]
KUŁAK Beata: Oboczne formy zaimków mój, twój, swój we frazeologii Mickiewiczowskiej [Show]
MAKARSKI Władysław: Obraz onomastyczny jednej wsi na pograniczu polsko-ukraińskim [Show]
MALEC Tadeusz: Opis wsi Rachanie, pow. Tomaszów Lubelski [Show]
GÓRSKA Małgorzata: Polskie i łacińskie spójniki przyczynowe [Show]
SIERADZKI Andrzej: Tłumaczenie nazw ofiar starotestamentowych w "Psałterzu Dawidowym" M. Reja [Show]
KOMOROWSKA Ewa: Tytuły i śródtytuły w przekładach Biblii na język polski [Show]
LESZCZYŃSKI Zenon: Wspomnienie o Bogusławie Krei [Show]