iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Slavia Orientalis .- Kraków, 1997 - 2015 [Show]
Year 2011
Issue R. 60 nr 2
Articles:
MAŃCZAK Witold [Recenzja pracy: KRASUCHIN Konstantin Gennad'evič: Откуда есть пошло слово : заметки по этимологии и семантике .- Москва, 2008] [Show]
CITKO Lilia: O cerkiewszczyźnie "Leksykonu..." supraskiego z 1772 r. [Show]
RYBARCZYK-DYJEWSKA Joanna: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie Jagiellońskim : "Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku" [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 4 kwietnia 2011 r.) [Show]
CIESZKOWSKI Marek, MĘDELSKA Jolanta: О раннем варианте немецкого советского языка : на материале "Русско-немецкого словаря" А.Ф. Несслера [Show]
RISÌČ Julìja: Футбольна термінологія в різних слов'янських мовах з погляду структурного і конфронтативного вивчення [Show]