iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: О раннем варианте немецкого советского языка : на материале "Русско-немецкого словаря" А.Ф. Несслера
Author/editor: Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska
Published in: Slavia Orientalis [Show]
Journal issue: 2011 R. 60 nr 2
Pages: 253-276
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: В статье разрабaтываются вопросы, касающиеся языка немцев, проживавших на территории Советского Союза после Октябрьской революции. Материалом для исследований является московский "Русско-немецкий словарь" А.Ф. Несслера. Авторы ограничились пределом буквы Б, обращая внимание на такие лексикографические явления как заимствования из восточных языков, страноведческая лексика, советизмы. Анализ показывает, что в словаре отражаются реалии ранней советской эпохи, но авторы подчеркивают, что для получения полного образа и возможности определения, которые лексические единицы действительно были использованы членами немецкого меньшинства, надо будет провести подробный анализ массовой литературно-газетной продукции. (MF)
Abstract 2: W artykule są omawiane kwestie związane z językiem Niemców, zamieszkujących Związek Radziecki po Rewolucji Październikowej. Materiałem badań jest moskiewski "Русско-немецкий словарь" A.F. Nesslera. Autorzy ograniczyli się do haseł na literę B, zwracając uwagę na takie zjawiska leksykograficzne jak orientalizmy, leksyka krajoznawcza, sowietyzmy. Analiza pokazuje, że słownik przekazuje realia wczesnej epoki radzieckiej, ale autorzy podkreślają, że dla otrzymania pełnego obrazu i możliwości określenia, które jednostki leksykalne były faktycznie wykorzystywane przez członków niemieckiej mniejszości, konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy masowych wydawnictw literackich i prasowych. (MF)
Author headings:
ws. Cieszkowski, Marek [Show]
ws. Mędelska, Jolanta [Show]
Keywords: 20 w. (pierwsza połowa), interferencja językowa, język niemiecki, język rosyjski, kontakty językowe, słownik dwujęzyczny, ZSRR, Несслер А.Ф., "Русско-немецкий словарь" (1929)
Tags:
Classification:
10.1. Slavic influence on other languages [Show]
9.2.6.4. Russian. Lexicography [Show]
Personal subject heading:
Nessler, A.F. [Show]