iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Journal issue

Journal: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura .- Łódź, 2004 - 2008 [Show]
Year 2004
Issue 1
Articles:
MOKRZYCKA Agata: Formy werbalne w hasłach encyklopedycznych dotyczących wydarzeń przeszłych : język bułgarski [Show]
WTORKOWSKA Maria: Funkcje prefiksu v- w słoweńskich formacjach czasownikowych [Show]
KOTYK Beata, PETROV Ivan: Publikacje Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego z lat 1999-2003 [Show]
OSTROMĘCKA-FRĄCZAK Bożena: Refleksi praslovanskih glagolskih predpon *vy- in *iz- v slovanskih jezikih [Show]
KRIŽ Agnieszka: Setna rocznica słoweńskiego polonisty France Vodnika [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Struktura semantyczna predykatora a zjawisko braku wypełnienia pozycji argumentowej : na materiale bułgarskim i polskim [Show]
MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Z badań nad sposobami wyrażania kategorii inchoatywności w języku bułgarskim, białoruskim i polskim [Show]