iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: tendencja rozwojowa

Description Type Actions
WÖLKOWA Sonja: Aktualne tendencje rozwojowe w górnołużyckim języku literackim .- "Zeszyty Łużyckie" 2006 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Aktualne wuwićowe tendency w hornjoserbskej spisownej rěči .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2006 Journal article [Show]
ŽIGO Pavol: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov .- Bratislava, 2012 Book [Show]
LOTKO Edvard: Co a jak ovlivňuje inovační procesy ve slovní zásobě : na materiálu češtiny, slovenštiny a polštiny .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
SOSNOWSKI Wojciech, BONNARD Pascal: The current evolution of Slavic languages in Central and Eastern Europe in the context of the EU multilingualism policy .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2015 Journal article [Show]
MIETŁA Joanna: Czeska i polska gwara szkolna - mechanizmy poszerzania słownictwa .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2009 Journal article [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Derywowane anglicyzmy jako wyraz ekspansji słownictwa potocznego i środowiskowego w języku mediów ostatniego ćwierćwiecza .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2009 Journal article [Show]
PETROV Ivan: Dopuszczalność nominalizacji w pewnych typach struktur polipredykatywnych w języku bułgarskim .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2006 Journal article [Show]
GRYBOSIOWA Antonina: Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku : na materiale polskim .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
RASZEWSKA-ŻUREK Beata: Ewolucja niektórych elementów stereotypu psa w polszczyźnie .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2010 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 60 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (2) ] [ Last >| (6) ]