iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
MAJKOWSKA Aneta: O strukturze linearnej grup nominalnych w polszczyźnie oficjalnej : na materiale wystąpień sejmowych z końca XX wieku .- "Prace Filologiczne" 2003 Journal article [Show]
BRALCZYK Jerzy: O używaniu języka w polskiej polityce w latach dziewięćdziesiątych .- Lublin, 2003 Book article [Show]
KOVAL'-KOSTINS'KA Oksana Volodimirìvna: O zmianach w słownictwie mass mediów Ukrainy (1991-1997) .- Siedlce, 1998 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Obersorbische Sprache gegenüber den modernen Herausforderungen .- Żary, 2011 Book article [Show]
CZARNECKA Katarzyna: Odbicie zjawisk gospodarczych we frazeologii III Rzeczypospolitej (1989-2000) .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
WYŻKIEWICZ-MAKSIMOW Regina: Paremiologia wobec współczesnych wydarzeń politycznych, kulturalnych i społecznych : na podstawie języka polskiego, serbskiego i chorwackiego .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
GOLACHOWSKA Ewa: Po polsku czy po białorusku? : narodowościowe i językowe wybory młodego pokolenia katolików na Grodzieńszczyźnie .- Warszawa, 2011 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Podstawowe postulaty górno- i dolnołużyckiej polityki językowej po zjednoczeniu Niemiec .- "Zeszyty Łużyckie" 2002 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Podstawy leksykalne obecnych nazw sklepów i firm .- Lublin, 2000 Book article [Show]
JANIAK Bronisława: Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie : na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem .- Łódź, 2004 Book [Show]
Displaying results 91-100 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (25) ]