iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Podstawy leksykalne obecnych nazw sklepów i firm
Author/editor: Ewa Rzetelska-Feleszko
Published in: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian .- Lublin, 2000 [Show]
Pages: 141-148
Languages: pol
Abstract: W podstawach leksykalnych dzisiejszych nazw sklepów i firm można wydzielić: słownictwo rodzime, np. Dziupla (nazwa sklepu), Budowa (nazwa firmy), słownictwo zapożyczone do polszczyzny oraz współczesne internacjonalizmy, np. Ambasador, (nazwa sklepu), Avizo (nazwa firmy), leksykę obcą, np. Happy (nazwa sklepu), Full (nazwa firmy), spełniające nową funkcję istniejące wcześniej nazwy własne, np. Albert (nazwa sklepu), Bartek (nazwa firmy). Dominującym modelem w nazwach firm okazały się "zlepkowce". (TŚ)
Author headings:
au. Rzetelska-Feleszko, Ewa [Show]
Keywords: 20 w. (koniec), ergonimy, internacjonalizm, język polski, nazwy zakładów handlowych, słownictwo, zapożyczenie 2 (rezultat)
Tags:
Classification:
8.2.7. Polish. Onomastics [Show]
8.2.6. Polish. Lexicology [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]