iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie : na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem
Author/editor: Bronisława Janiak
Publication place: Łódź
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Year: 2004
Pages: 162 s.
Note: Bibliogr., mapa, tab.
Languages: pol
Abstract: Rozprawa habilitacyjna powstała w Katedrze Języka Polskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Materiał badawczy pochodzi głównie z drugiej połowy lat 80. z uzupełnieniem o wyniki najnowszych badań z 2001 r. Starsza część materiału została już wcześniej wykorzystana w pracy doktorskiej autorki, opisującej zagadnienia fonetyczne i leksykalne. W rozprawie habilitacyjnej autorka omówione zostały zagadnienia związane z fleksją. Część teoretyczna zawiera opis dotychczasowych badań z zakresu polszczyzny kresowej i gwar ukraińskich oraz zarys historii Niemirowa nad Bugiem. Odkryta została korelacja między językiem codziennym ankietowanych a ich wyznaniem. Stwierdzono, że na początku XXI w. gwara ukraińska w Niemirowie nad Bugiem znajduje się już w stanie zaniku. Mimo to lokalna polszczyzna odbiega od normy ogólnopolskiej. (MF)
Author headings:
au. Janiak, Bronisława [Show]
Keywords: 20 w. (koniec), bilingwizm, fleksja 1 (odmiana wyrazów), gwara, język polski, język ukraiński, Niemirów nad Bugiem (wieś), Podlasie, pogranicze językowe, polszczyzna południowokresowa, socjolingwistyka
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]
9.4.3. Ukrainian. Dialectology [Show]
9.4.1.2. Ukrainian. Morphology. Morphonology [Show]
Inbound references:
Recenzja: GŁUSZKOWSKI Michał .- "Slavia Orientalis" 2005 [Show]