iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 20 w. (koniec)

Description Type Actions
CHOMKO Jolanta: Nazwy osób w rosyjskim młodzieżowym argot końca XX wieku .- Białystok, 2013 Book [Show]
POHONČOWA Anja: Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2006 Journal article [Show]
BADURINA Lada: Neke značajke javne jezične komunikacije u Hrvatskoj devedesetih godina 20. stoljeća .- Katowice, 2003 Book article [Show]
JUNKOVÁ Bohumila: Nĕkolik poznámek k jazyku a stylu českých žurnalických textů .- Łódź, 2002 Book article [Show]
OSIECKA Dorota: "Niechaj rozbiera się Pan Bóg sam" : czyli o języku sacrum na Grodzieńszczyźnie .- Warszawa, 2011 Book article [Show]
SZYMAŃSKA Elżbieta: Niektóre aspekty odpowiedzialności za słowo .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
HANDKE Kwiryna: Nisze językowe w społecznej przestrzeni miasta .- Poznań, 2003 Book article [Show]
SAMARDŽIJA Marko: Normy i najnowsze zmiany w języku chorwackim .- Katowice, 2001 Book article [Show]
KOPERTOWSKA Danuta: Nowe czasy - nowe nazwy .- "Kieleckie Studia Filologiczne" 1999 Journal article [Show]
PSTYGA Alicja: Nowe derywaty wartościujące w wypowiedziach publicznych : na materiale języka polskiego i rosyjskiego .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
Displaying results 71-80 of 242 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (25) ]