iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy
Author/editor: Anja Pohončowa
Published in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura [Show]
Journal issue: 2006 3
Pages: 73-82
Languages: dsb
Abstract: W 1990tych lětach su se w Dolnej Łužycy sfery wužywanja dolnoserbskeje rěcy rozšyrili, liberalizacija pisneje rěcy jo se dalej spěchowało. Ortografiske korektury wustatkuju se pozitiwnje na wugranjanje pisneje rěcy, na drugem boce pak jo nastała wěsta destabilizacija pšawopisneje normy. (AP)
Author headings:
au. Pohončowa, Anja [Show]
Keywords: 20 w. (koniec), język dolnołużycki, język literacki, norma językowa, ortoepia, ortografia, rěčna liberalizacija, tendencja rozwojowa
Tags:
Classification:
7.1. Sorb Group. Modern literary language [Show]