iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: konsonantyzm

Description Type Actions
JOCZ Lechosław: Aktualne problemy opisu konsonantyzmu języka górnołużyckiego .- Katowice, 2012 Book article [Show]
WENZEL Walter: Anthroponomastische Beiträge zur sorbischen historischen Lautlehre .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
OSIEWICZ Marek: Fonetyczne hapax legomena jako problem badawczy : na materiale ze "Słownika polszczyzny XVI wieku" .- Szczecin, 2002 Book article [Show]
TREDER Jerzy: Fonetyka i fonologia .- Opole, 2001 Book article [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Fonetyka nazw polskich z powiatu gołdapskiego w XIX-wiecznej Tece Toruńskiej Marcina Giersza .- "Acta Baltico-Slavica" 1994 Journal article [Show]
CELINIĆ Anita: Gornjosutlanski konsonantizam .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2002 Journal article [Show]
JOCZ Lechosław: Hornjoserbska ortoepija : jednotliwe problemy konsonantizma .- 1 .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2010 Journal article [Show]
JOCZ Lechosław: Hornjoserbska ortoepija : jednotliwe problemy konsonantizma .- 2 .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2010 Journal article [Show]
JOCZ Lechosław: Hornjoserbska ortoepija : jednotliwe problemy konsonantizma .- 3 .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2010 Journal article [Show]
JOCZ Lechosław: Hornjoserbska ortoepija : jednotliwe problemy konsonantizma .- 4 .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2011 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 39 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]