iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: okazjonalizm

Description Type Actions
JANOVEC Ladislav: Aktualizace frazémů v současné češtině .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
KUŹNIAK Marek, MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Angielskie wyrazy okolicznościowe w polszczyźnie .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2014 Journal article [Show]
JANEČKOVÁ Marie: Co zatím ve slovnících nenajdete .- "Český jazyk a literatura" 1998 Journal article [Show]
DĚNGEOVÁ Zuzana: Desubstantivní deminutiva – jejich uplatnění a tvoření v současné češtině : se zaměřením na okazionalismy .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
GAZDA Jiří: Dynamika a internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny .- Brno, 2002 Book [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
SZYMAŃSKI Leszek: Empiryczna analiza leksyki czatu internetowego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2011 Journal article [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena, VORŠIČ Ines: Grafoderivati v tiskanih oglasih .- "Teorija in praksa" 2009 Journal article [Show]
FASTYN Marcin: Nazwy komputerów i robotów w "Kongresie futurologicznym" Stanisława Lema – strategie translatorskie w przekładach bułgarskim, czeskim i rosyjskim .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
SOKÓLSKA Urszula: Neologizmy słowotwórcze w "Zielu na kraterze" i w "Szczenięcych latach" Melchiora Wańkowicza .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 75 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (2) ] [ Last >| (8) ]