iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: struktura semantyczna

Description Type Actions
KOSESKA-TOSZEWA Violetta, DUŠKIN Maksim: About meanings as a rule not included in dictionaries .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2012 Journal article [Show]
FITERNICKA-GORZKO Magdalena: Analiza kontekstowa znaczeń wybranych rzeczowników we współczesnej prasie .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
LĄCZAK Anna Maija: Analiza kontrastywna systemów derywacyjnych czasownika : język polski a język fiński .- "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych" 1999 Journal article [Show]
DOBACZEWSKI Adam: Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających .- Warszawa, 1998 Book [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Condensation de la structure sémantique de la phrase et analyse contrastive .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta, MAZURKIEWICZ Antoni: Constructing catalogue of temporal situations .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2010 Journal article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Description de la temporalité au moyen de réseaux : exemple de l'aoriste et de l'imparfait en bulgare .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
ŻMIGRODZKI Piotr: Dopisek .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2007 Journal article [Show]
RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA Małgorzata: Farmakonimy jako narzędzie brandingu .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2007 Journal article [Show]
CYRA Krystyna: Frekwentatywne użycie przysłówka zawsze .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 121 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (13) ]